ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณภาพได้มาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการประทับใจ

บริษัท หาดใหญ่ซอฟแวร์ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 36/166 ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์-ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 09-8324-6882 email:
hatyai_software@hotmail.com .....
URL:http://www.hatyai-software.com/ เลขทะเบียนพาณิชย์ 0905557000668